.Bindinc. VOD Insights

Bindinc. VOD Insights deelt maandelijks enkele inzichten vanuit de
markt voor Subscription Video on Demand (SVOD) met MBS. Hiermee krijg je
inzicht in de vraag naar content op platformen zoals Netflix, Videoland of
Amazon Prime vanuit data uit voorgaande maand. Deze maand zoomen we in op mannen van 45 t/m 54 uit data van mei en juni 2024.

Binnenkort lanceert Bindinc. de SAVOD-monitor, waarmee inzicht wordt gegeven in de impact van advertenties op de streaming platforms. Wil je graag meer weten over onderstaande inzichten en de mogelijkheden van VOD Insights data? Laat dan hier je gegevens achter.

 

This month:

Top 5 Titles

Viewing share by platform

Mei en Juni

Mannen 45 t/m 54

Top Title

Voor de meest populaire titel voor onze VOD Insights van de doelgroep van deze maand hebben we de 3 meest interessante inzichten uitgedraaid. Deze maand is dat voor Dexter op Netflix voor de periode Mei en Juni. De benchmark in onderstaande grafieken laten het gemiddelde van alle titels op het platform zien. Benieuwd naar meer informatie op titelniveau zoals: het percentage Shoppers, Regio, Thuiswonende kinderen of leeftijd? Laat dan hierboven je gegevens achter.

VOD Insights

Engagement score / attentive reach

Indicates how attentively viewers watched, where 0% means complete distraction and 100% means complete attention.

Voor Dexter hebben kijkers ongeveer even aandachtig gekeken als de benchmark. De benchmark betreft hier titels op hetzelfde platform (Netflix).

Income

Wat opvalt is dat de inkomensgroep van ‘Boven modaal’ aanzienlijk groter is, en de groep ‘Beneden modaal’ aanzienlijk kleiner is voor Dexter dan voor de benchmark.

VOD insights

Appreciation score

Hier wordt de gemiddelde waardering van de titel, gegeven op een schaal van 1 t/m 10, vergeleken met de benchmark weergeven. Volgens de VOD Insights valt de waardering van Dexter in dit geval net iets boven de benchmark.

Top Genre

The most popular genre for this audience in the past month was...

Drama

The genre of drama, also known as "dramatics" in Dutch, encompasses a wide range of stories that explore the emotional and psychological development of characters. 
These stories often focus on intense human emotions, conflicts and relationships. They can take place in a variety of settings, ranging from everyday situations to historical events or fantasy worlds. The purpose of dramatic stories is often to make the viewer reflect on human nature, ethics and morality, and to evoke emotional responses such as empathy, sympathy or reflection. Typical elements of the drama genre include complex characters, intriguing plots, and emotionally charged dialogue. 

Titles

The VOD Insights show that these 5 titles have the greatest reach among the target audience in the chosen time period.

  1. Dexter
  2. Eric
  3. Maxima
  4. Sweet Tooth
  5. Baby Reindeir

Netflix

Netflix

Videoland

Netflix

Netflix

VOD Insights

Viewing share by platform

The view share indicates what proportion of the total viewing volume is attributable to a specific target group. Shown here is the SVOD platform with the largest view share of the target audience for the month compared to the average.