.Bindinc. VOD Insights

Bindinc. VOD Insights deelt maandelijks enkele inzichten vanuit de
markt voor Subscription Video on Demand (SVOD) met MBS. Hiermee krijg je
inzicht in de vraag naar content op platformen zoals Netflix, Videoland of
Amazon Prime vanuit data uit voorgaande maand. Deze maand zoomen we in op vrouwen van 45 t/m 54 uit data van april en mei 2024.

Wil je graag meer weten over onderstaande inzichten en de mogelijkheden van VOD Insights data? Laat dan hier je gegevens achter.

Deze maand:

Top 5 Titels

Kijkaandeel per platform

April en Mei

Vrouwen 45 t/m 54

Top Titel

Voor de meest populaire titel van de doelgroep van deze maand hebben we de 3 meest interessante inzichten uitgedraaid. Deze maand is dat voor Baby Reindeer op Netflix. De benchmark in onderstaande grafieken laten het gemiddelde van alle titels op het platform zien. Benieuwd naar meer informatie op titelniveau zoals: het percentage Shoppers, Regio, Thuiswonende kinderen of leeftijd? Laat dan hierboven je gegevens achter.

engagement score

Engagement score / attentive reach

Geeft aan hoe aandachtig kijkers hebben gekeken, waarbij 0% volledige afleiding en 100% volledige aandacht betekent.

Voor Baby Reindeer hebben kijkers bovengemiddeld aandachtig gekeken. De benchmark betreft hier titels op hetzelfde platform (Netflix).

Inkomen

Weergeeft hoe de kijkers van deze titel zijn verdeeld over de verschillende inkomensgroepen. Wat opvalt is dat de inkomensgroep van ‘Tussen 1 en 2 keer modaal’ aanzienlijk groter is, en de groep ‘Minimum’ aanzienlijk kleiner is voor Baby Reindeer dan voor de benchmark.

inkomen

Appreciation score

Hier wordt de gemiddelde waardering van de titel, gegeven op een schaal van 1 t/m 10, vergeleken met de benchmark weergeven. De waardering van Baby Reindeer valt in dit geval net iets onder de benchmark.

Top Genre

Het meest populaire genre voor deze doelgroep in de afgelopen maand was…

Drama

Het genre drama, ook bekend als “dramatiek” in het Nederlands, omvat een breed scala aan verhalen die de emotionele en psychologische ontwikkeling van personages verkennen. 
Deze verhalen richten zich vaak op intense menselijke emoties, conflicten en relaties. Ze kunnen zich afspelen in diverse settings, variërend van alledaagse situaties tot historische gebeurtenissen of fantasiewerelden. Het doel van dramatische verhalen is vaak om de kijker te laten nadenken over de menselijke natuur, ethiek en moraliteit, en om emotionele reacties op te roepen zoals empathie, sympathie of reflectie. Typische elementen van het drama genre zijn complexe personages, intrigerende plots, en emotioneel geladen dialogen. 

Titels

Deze 5 titels hebben het grootste bereik onder de doelgroep in de gekozen periode.

  1. Baby Reindeer 
  2. Maxima
  3. Briderton
  4. The Good doctor
  5. Monk

Netflix

Videoland

Netflix

Netflix

Netflix

Kijkaandeel per platform

Het kijkaandeel geeft aan welk deel van het totale kijkvolume toe te schrijven is aan een specifieke doelgroep. Hiernaast is het SVOD-platform met het grootste kijkaandeel van de doelgroep van de maand in vergelijking met het gemiddelde te zien.